Naglowek konferencji

Program konferencji

09.00 - 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

 

10.00 - 10.15

Powitanie gości przez Marka Krzysztofa Laseckiego i otwarcie konferencji przez Dyr. Zachęty Hannę Wróblewską

 

10.15 - 10.40

Podróż po świecie głuchych

Magdalena Kościńska-Bielak (Polska)

 

10.40 - 11.05

Kontrowersje dotyczące rozumienia sztuki głuchych

Agnieszka Kołodziejczak, Marek Krzysztof Lasecki (Polska)

 

11.05 - 11.30

Deaf-art - ruch De’VIA w Stanach Zjednoczonych

Ellen Mansfield (USA)

 

11.30 - 11.55

Wybrane postacie sztuki dawnej w Polsce

Marek Krzysztof Lasecki (Polska)

 

11.55 - 12.10

Przerwa kawowa

 

12.10 - 12.35

Historia powstania miedzynarodowego słownika artystów głuchych - Il colore del silenzio

Anna Folchi i Roberto Rossetti (Włochy)

 

12.35 - 13.00

Historia mediów audiowizualnych a osoby głuche

Agnieszka Siepkowska (Polska)

 

13.00 - 13.25

Semiotyczna oraz ikonograficzna analiza dzieł artystów Głuchych

Elżbieta Wiącek (Polska)

 

13.25 - 14.25

Przerwa obiadowa

 

14.25 - 14.50

Obserwacje ze sztuki francuskiej

Jean-Cédric Ménard (Francja)

 

14.50 - 15.15

Sztuka głuchych w Chorwacji

Vanda Sagovac (Chorwacja)

 

15.15 - 15.40

Współcześni artyści głusi w Polsce

Tomasz Grabowski (Polska)

 

15.40 - 16.05

Sztuka krajów Europy Wschodniej

Michał Justycki (Polska)

 

16.05 - 16.20

Przerwa kawowa

 

16.20 - 16.45

Finanse i ekonomia a sztuka – zdobywanie funduszy na realizację projektów artystycznych artystów głuchych

Agnieszka Kołodziejczak (Polska)

 

16.45 - 17.10

Sztuka głuchych w Rumunii

Remus Ilisi (Rumunia)

 

17.10 - 17.35

Doświadczenia organizacji wystaw – Międzynarodowy Festiwal Clin d’Œil w Reims we Francji

David de Keyzer (Francja)

 

17.35 - 18.00

Dostępność sztuki dla osób niesłyszących

Paulina Celińska i Anna Żórawska (Polska)

 

18.00 - 18.15

Panel dyskusyjny

 

18.15        

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Program może ulec zmianie

Data publikacji: