Naglowek konferencji

Prelegenci

Magdalena Bielak-Kościńska

foto

Polska. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, z zawodu psycholog, pracujący w Ośrodku Szkolno-wychowawczego dla Głuchych w Warszawie oraz właścicielka szkoły polskiego języka migowego EduPJM.

Paulina Celińska

foto

Polska. Historyk sztuki. Doświadczony animator i koordynator wydarzeń kulturalnych, specjalista w zakresie promocji i dostępności sztuki dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną, specjalista PR i marketingu w kulturze. Twórca Małej Warszawskiej Jesieni – Festiwalu Muzyki Współczesnej dla Dzieci. Wieloletni współpracownik Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, pracownik Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki , wcześniej związana z Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski. Aktualnie koordynator dostępności Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Pomysłodawca Encyklopedii sztuki w Polskim Języku Migowym.

Anna Folchi

foto

Włochy. Absolwentka Narodowego Teatru Głuchych w Waterford w stanie Connecticut, USA. Nauczyciel teorii i praktyki Włoskiego Języka Migowego (LIS) przy różnych oddziałach Stowarzyszenia Ente Nazionale Sordi (ENS) w różnych miastach, przy wyższych szkołach i uniwersytetach we Włoszech i w paru stowarzyszeniach za granicą. Współpraca z Uniwersytetem Włoskim i Uniwersytetem Bicocca w Mediolanie w zakresie badań lingwistycznych (włoski i włoski język migowy). Autor międzynarodowego słownika artystów głuchych – Il colore in silenzio.

Tomasz Grabowski

foto

Polska. Urodzony w roku 1988. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Stypendysta programu Socrates Erasmus na uczelni artystycznej École supérieure Estienne des arts et industries graphiques w Paryżu (Francja) w 2013 roku. Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych.

Remus Ilisie

foto

Rumunia. Pochodzi z Oradei. Absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych w Oradei, dyplom z malarstwa uzyskał na Akademii Sztuk Pięknych imienia Ioan Andreescu w Cluj-Napoca. Lektor Rumuńskiego języka migowego dla dorosłych. Uczestnik wielu międzynarodowych programów wymiany młodzieży, uczestnik wielu indywidualnych i zbiorowych wystaw z artystami słyszącymi w Niemczech, Czechach i w Rumunii. Zajmuje się malarstwem, realizacją obrazów i instalacji, pisaniem, reżyserowaniem i montażem filmów krótkometrażowych. Jest także mimem.

Michał Justycki

foto

Polska. Mieszka w Katowicach. Urodził sie w 1970 r. w Sankt-Petersburgu i studiował w Instytucie Sztuk w Petersburgu. Student Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Wydziale Grafiki. Współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych. Jest pomysłodawcą i organizatorem wystaw plastycznych osób niesłyszących oraz idei Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Tworzę, więc jestem”. Brał udział w wielu plenerach artystycznych osób niesłyszących w Polsce i za granicą. Pracuje jako instruktor artystyczny w Domu Kultury w Raciborzu.

David de Keyzer

foto

Francja. David de Keyzer jest znaną osobowością w świecie Głuchych. Aktor, asystent kamery ITV i w końcu reżyser. Twórca kilkunnastu filmów dokumentalnych I założyciel Stowarzyszenia CinéSourds w celu dystrybucji filmów dokumentalnych i teatralnych. Twórca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Clin d'Oeil w Reims we Francji.

Agnieszka Kołodziejczak

foto

Polska. Urodzona w 1976 roku w Łodzi. Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka rządu Norwegii w dziedzinie sztuk plastycznych (2003/2004) w Kunsthogskolen w Bergen. Uczestniczka plenerów, wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prezes Stowarzyszenia „NASZA GALERIA” w Łodzi. Honorowy tytuł Lady D w Województwie Łódzkim i wyróżnienie specjalne w finale krajowym Lady D. Współzałożycielka Grupy Artystów Głuchych.

Marek Krzysztof Lasecki

foto

Polska. Malarz, grafik i surdopedagog urodzony w roku 1966 w Łodzi, obecnie mieszka w Warszawie. Absolwent Wydziału Projektowania Graficznego i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Inicjator i współzałożyciel Grupy Artystów Głuchych. Pomysłodawca plenerów artystycznych dla osób niesłyszących, znany animator kulturalny środowiska artystycznego osób niesłyszących w Polsce. Ma bogaty dorobek wystaw indywidualnych i zbiorowych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Ellen Mansfield

foto

USA. Absolwentka specjalizacji ilustracji (licencjat) w Szkole Sztuk Wizualnych w Nowym Jorku. Członek ruchu Deaf View Image Art (De’VIA), twórca TileStroke Studio w Frederick. Prowadziła wiele warsztatów ceramicznych, malarskich i rysunkowych dla ponad 200 Głuchych dzieci, dzieci Głuchych rodziców i dorosłych. Ellen jest głęboko przekonana o słuszności pokazywania doświadczeń Głuchej w jej pracach artystycznych.

Jean-Cédric Ménard

foto

Francja. Słuchacz studium sztuk pięknych w Wersalu w latach 1999 – 2004. Uczestnik wystaw w Wersalu, Paryżu, Rzymie, Bratysławie, Sztokholmie. Przewodnik w Muzeum Pompidou w latach 2004 – 2010, przewodnik w Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Marsylii (ESBAM) w latach 2009 – 2011 i video-przewodnik w latach 2012- 2015 pod egidą Audiovisit.

Roberto Rossetti

foto

Włochy. Współzałożyciel Zespołu Teatralnego Pantomimy „Bez słów” (1978-1989), twórca i dyrektor pierwszej włoskiej wideoteki dla Głuchych (1989-1997) – zbiory ponad 3500 filmów z napisami. Inspirator Historycznej Biblioteki Stowarzyszenia Ente Nazionale Sordi w Mediolanie, członek Departamentu Sztuki, Kultury, Teatru Filmu i Czasu Wolnego w ENS w Rzymie. Pomysłodawca Pierwszego Narodowego Festiwalu Filmów Video i Kina Głuchych w Mediolanie, 2005. Autor międzynarodowego słownika artystów głuchych – Il colore in silenzio.

Vanda Sagovac

foto

Chorwacja. Prezes Chorwackiego Stowarzyszenia Kultury Głuchych i Słabosłyszących „Świat Ciszy” z Zagrzebia. Wykwalifikowany przewodnik turystyczny i orędownik łączenia kultury z turystyką w formie tzw. społecznej turystyki. Organizator wielu wystaw chorwackich artystów i międzynarodowych wystaw malarskich i fotograficznych w Chorwacji (Zagrzeb i Dubrownik).

Agnieszka Siepkowska

foto

Polska. Ukończyła studia licencjackie z surdopedagogiki, studia magisterskie z dziennikarstwa na specjalności: media cyfrowe. Lektor Polskiego Języka Migowego (PJM) i lider zespołu lektorów PJM we wrocławskich szkołach wyższych (m.in. Uniwersytet Wrocławski i Wyższa Szkoła Filologiczna). Zaangażowana jest w prace zespołu eksperckiego ds. Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (prof. Irena Lipowicz).

Elżbieta Wiącek

foto

Polska. Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, doktor w dziedzinie nauk humanistycznych zakresu nauk o sztuce. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzykulturowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Mniej uczęszczane ścieżki do raju. O filmach Jima Jarmuscha (Kraków 2001); Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego (Kraków 2004).

Anna Żórawska

foto

Polska. Prezeska Fundacji Kultury bez Barier, wiceprzewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m.st. Warszawy. Absolwentka Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów "Poza Ciszą i Ciemnością", "Kultura bez barier" dla Biura Polityki Społecznej i Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz zniesienia barier w instytucjach dla osób niewidomych oraz niesłyszących. Koordynatorka festiwalu Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier, autorka skryptów audiodeskrypcji do filmów i spektakli.

 

Data publikacji: